สมาชิกสภาบางบุคคลพูดว่าพวกเขาคาด wm

หมายว่าความเห็นให้ผ่านอาทิตย์หน้าซึ่งจะทำการกระตุ้นให้รัฐบาลในระดับเมืองเพื่อนำข้อบังคับมาใช้เพื่อสร้างคาสิโนใน wm การเดินทางไปยังดาวที่มากขึ้น ข้าราชการ

ของ Terre Haute City คิดแผนที่จะส่งเสริมคาสิโนที่เสนอเพื่อสร้างรายได้เยอะขึ้นสำหรับเมือง วันนี้ประธานที่ประชุมเข้าเยี่ยมชมคาสิโนที่มากขึ้นในพระอาทิตย์ที่มากขึ้น ตรงนั้นเขา

คุยกับข้าราชการของเมืองเกี่ยวกับผลพวงเชิงบวกที่คาสิโนมี wm บางอย่างที่สะดุดตาเป็นส่วนประกอบเบื้องต้นของเมืองบนถนนหนทางและก็ทางเดิน อาชญากรรมรวมทั้งการตำหนิดสิ่ง

เสพติดเป็นฝ่ายค้านที่เมืองจะต้องเพิ่มคาสิโน แต่ว่าข้าราชการพระอาทิตย์ที่มากขึ้นพูดว่าเป็นบวกเกินดุลเป็นลบ “พวกเขามีการแข่งจาก wm แล้วก็พื้นที่รอบๆที่โผล่ขึ้นมาฉะนั้นพวก