เขตแบบสุ่มตรวจสอบระหว่างวันที่ dg

เดือนมกราคมถึง 19 ม.ค. 72% เกื้อหนุนหรือเป็นกลางในคาสิโนที่เสนอมาถึง Terre Haute ในช่วงเวลาที่มีเพียงแค่ 28% เพียงแค่นั้นที่ถูกต้าน dg เกื้อหนุนข้อเสนอแนะ

(สองเท่าของคนไม่ใช่น้อยที่ต่อต้าน) รวมทั้ง 16% เป็นกลางหรือเปล่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา อพาร์เม้นท์เต็มบ้านมอบหมายให้ทำแบบสอบถามเพื่อวัดระดับการช่วยสนับสนุนในชุมชนเขตแดน วุฒิสมาชิกจอนฟอร์ดผู้ประพันธ์ dg “เป็นเรื่องสำคัญส่วนตัว

สำหรับเราที่จะให้มั่นใจว่าเสียงของคนปริมาณน้อยไม่เงียบของเยอะๆ โดยการดูการค้นคว้าวิจัยอิสระพวกเราสามารถกำหนดความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่จริงจริงของผู้อาศัยในเขตนี้ได้ อย่างไรก็ดีฉันไม่ฉงนใจที่มีความคิดเห็นว่าชาวเมืองของชุมชนนี้พร้อมสำหรับในการ

ลงทุนงานและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจที่รายได้ภาษีที่เกี่ยวโยงสามารถให้ได้ “ห้องรองรับคาสิโน หอการค้า dg ได้เปิดตัวคำชี้แจงที่ส่งเสริมแนวความคิดสำหรับในการนำคาสิโนไปยังเมือง